GDPR Calm

I received this tip from one of our clients last week. It is a GDPR sleep aid in the App Calm, for those of you that use it. I use it normally for Mindfulness.

Now, last night I tested it, and it works! They have a great commentator which reads out the GDPR text, well not all, but I was asleep before he had finished 😴 which was quite awesome.

More on the initiative can be found here 🙂

https://blog.calm.com/relax/once-upon-a-gdpr

Personal data still public and for sale in Sweden!

Copied from dataskydd.net.

Flera stora myndigheter har personuppgiftsförsäljning som affärsmodell. Det gör att finansieringen av myndigheternas verksamhet och personalbehov knutits till förmågan att sälja inflytande över individers liv och identiteter till utomstående. Skatteverkets SPAR-register ger svenska privatpersoner sämre kontroll över vem som påverkar dem än vad Google, en av världens främsta datainsamlare, gör.

Sedan slutet av 1980-talet har svenska lagstiftare skapat ett mångfaldigt och spretigt skydd för individers rättigheter som särreglerar varje myndigheter. Dessa lagar kallas “registerförfattningarna” och det tog regeringen hela fyra år, mellan 2011 och 2015, att göra en någorlunda fullständig översikt.1 Regeringens arbete är fortfarande inte slut,2 och det pågående arbetet verkar riktat mot att bevara spretigheten .3

EU:s dataskyddspaket är en kulturkrock för det svenska myndighetsväsendet. Dataskyddspaketet sätter individens egen förmåga att utöva sina rättigheter i centrum, medan svenska registerförfattningar utgår från att lagstiftare och myndigheter ska utöva rättigheterna åt individen. Dataskyddspaketet utgår från att kunskap om en individ är makt över en individ, och att makten ska utgå från individens eget samtycke. Datahanteringen på svenska myndigheter utgår från att kunskap om individen främst är ett verktyg för myndigheten att bedriva sin verksamhet.